Historisch Nieuwsblad's logotype

Historisch Nieuwsblad

Media · Amsterdam, Netherlands
Maand van de Geschiedenis Magazine

Maand van de Geschiedenis Magazine

Print (Non-module Based)
De Maand van de Geschiedenis: een feest voor heel Nederland!
De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Een maand lang staat het hele land in het teken van geschiedenis. Honderden instellingen organiseren voor een breed
publiek speciale activiteiten rond een wisselend thema. Dit jaar is het thema ‘Opstand’ en keert de Maand van de Geschiedenis terug naar tijden
van oproer en verzet.


Ideaal platform voor uw communicatie
Het magazine geeft achtergrondinformatie bij het thema van de Maand van de Geschiedenis en bevat bovendien de hoogtepunten uit het programma van de Maand. Alle abonnees van Historisch Nieuwsblad
ontvangen een exemplaar. Daarnaast vindt de verspreiding plaats via alle instellingen die aan de Maand meedoen (voornamelijk musea, archieven,
historische verenigingen) en een groot aantal VVVkantoren, bibliotheken en boekhandels in Nederland. Dankzij de verspreiding en aantrekkelijke tarieven is dit Magazine het ideale medium om aan te haken bij
de Maand van de Geschiedenis.

Kwalitatief hoogwaardig bereik van uw advertentie
U bereikt ongeveer evenveel mannen als vrouwen, door alle leeftijdsgroepen. De lezers zijn goed opgeleid, welgesteld en betrokken bij mens en maatschappij, lezen veel en zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur. Ruim 4 miljoen Nederlanders (18+) kennen de Maand van de Geschiedenis. De hoogste bekendheid is gemeten in sociale klasse A.
Click the button on products to create an inquiry